TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công tác kiểm tra CCHC năm 2020 của tỉnh Kiên Giang

(13:58 | 04/03/2020)

Ngày 03/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020.

Theo đó, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2020.

Đối tượng kiểm tra: Cấp tỉnh 06 sở, ngành; 5 UBND cấp huyện và 10 UBND cấp xã.

Thời gian tiến hành kiểm tra: Dự kiến quý III/2020./.

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Tú-CCHC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 32_KH-UBND.kiem tra CCHC.pdf