TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Phát động phong trào thi đua chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020

(10:17 | 04/03/2020)

Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về phát động thi đua chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020.

Theo đó, chủ đề thi đua năm 2020 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân”.

Nội dung thi đua: Thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về công tác cải cách hành chính năm 2020; đề xuất sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tạo chuyển biến đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, tăng sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đối tượng thi đua là tập thể các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; phòng, đơn vị chuyên trách tham mưu công tác CCHC của tỉnh; Phòng Nội vụ cấp huyện. Cá nhân là cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị nêu trên được giao thực hiện nhiệm vụ CCHC và thời gian thi đua trong năm 2020./.

Chi tiết tại Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh

Mỹ Xuyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 34_KH-UBND.Thi đua.pdf