TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

(10:08 | 04/03/2020)

Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 33/KH-UBND về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020.

Nội dung tuyên truyền là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính. Tuyên truyền giới thiệu các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, các sáng kiến, mô hình, điển hình, cách làm có hiệu quả về CCHC và thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đài Phát thanh-Truyền hình Kiên Giang tuyên truyền chuyên mục cải cách hành chính (01 chuyên mục/tháng), Chương trình “Gặp gỡ đối thoại” (02 cuộc/năm), Chương trình sân khấu hóa “Cái lý cái tình” (24 kỳ/năm).

Tuyên truyền trên Báo Kiên Giang và các sở, ngành liên quan (36 kỳ/năm).

Phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện 02 Chương trình Sân khấu hóa tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 tại 02 cụm huyện Tây Sông Hậu và bán đảo Cà Mau.

Ngoài ra sửa chữa các Pano tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đồng thời UBND tỉnh phê phán các biểu hiện trì trệ, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, các hành vi cản trở, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc hành chính có liên quan./.

 Chi tiết tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh

Mỹ Xuyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 33_KH-UBND.Tuyen truyen CCHC.pdf