TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố kết quả điều tra XHH xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:18 | 18/02/2020)

Ngày 09/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 14/2/2020 về công bố kết quả điều tra xã hội học xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Năm 2019, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tại 47 xã, phường, thị trấn thuộc 05 huyện, thành phố: Gò Quao, U Minh Thượng, Kiên Hải, Hòn Đất và thành phố Rạch Giá đối với 03 dịch vụ hành chính công: Đăng ký kết hôn; Chứng thực; Cấp Giấy khai sinh, hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi. Tổng số phiếu điều tra 3.774 phiếu (trong đó Đăng ký kết hôn 906; Chứng thực 1485; Cấp Giấy khai sinh, hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi 1383).

Kết quả mức độ hài lòng đối với các dịch vụ: Đăng ký kết hôn hài lòng 83,13%, bình thường 15,47%, không hài lòng 1,40%; Chứng thực hài lòng 82,71%, bình thường 16,29%, không hài lòng 1%; cấp Giấy khai sinh, hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi hài lòng 76,04%, bình thường 23,02%, không hài lòng 0,94%, so với năm 2017 có sự sụt giảm.

Từ kết quả này, giúp cho cơ quan hành chính nhà nước các cấp kịp thời phát huy những mặt mạnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước địa phương đáp ứng sự hài lòng ngày càng cao cho tổ chức và người dân. Qua đó UBND cấp xã cần nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính. Kịp thời nắm bắt được năng lực hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính, thái độ phục vụ, đạo đức của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ./.

Mỹ Xuyên