TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

BCĐ CCHC thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao Hệ thống quản lý công tác CCHC tại Kiên Giang

(10:51 | 14/10/2019)

Ngày 04/10/2019, Sở Nội vụ Kiên Giang tiếp và làm việc với Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh đến trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính tại tỉnh Kiên Giang.

Đoàn Công tác thành phố Hồ Chí Minh do ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc sở, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn cùng với các thành viên thuộc các sở, ngành thành phố và 03 đơn vị cấp quận. Làm việc với Đoàn có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh lãnh đạo, công chức Văn Phòng, Phòng Cải cách hành chính và Tổ chức Phi chính phủ, Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên.

Hai bên ký biên bản giao nhận mã nguồn Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính

Hai bên trao đổi những kinh nghiệm liên quan đến một số nhiệm vụ về công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; các mô hình, giải pháp và cách làm hay trong công tác CCHC; việc thực hiện đánh giá Chỉ số CCHC tại UBND tỉnh và tại các sở, ngành, UBND cấp huyện; công tác thực hiện đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) cấp tỉnh và các sở, ngành, UBND cấp huyện. Công tác triển khai thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại, kết quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho cá nhân, tổ chức và công tác  đánh giá về giải quyết TTHC theo quy định mới. Việc sắp xếp tổ chức lại các phòng ban của Sở Nội vụ.

Đặc biệt, tại buổi làm việc thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển giao mã nguồn của Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính cho tỉnh Kiên Giang thực hiện tiếp nhận và sử dụng. Điều này giúp cho việc theo dõi công tác CCHC tại địa phương thuận lợi hơn, nhất là đối với việc chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm trên địa bàn tỉnh./.

Tin và ảnh: Mỹ Xuyên