Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Điều tra XHH xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã

(19:01 | 13/09/2019)

Điều tra xã hội học nhằm thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin phục vụ việc xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trong năm 2019, thực hiện điều tra 03 dịch vụ hành chính là: Đăng ký kết hôn; Chứng thực; Cấp Giấy khai sinh, hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi của 47 xã, phường, thị trấn thuộc 05 huyện, thành phố (thành phố Rạch Giá huyện Gò Quao, huyện U Minh Thượng, huyện Kiên Hải và huyện Hòn Đất) để đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối tổ chức đối với dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Với tổng số phiếu điều tra là 3.774 phiếu, trong đó Đăng ký kết hôn 907 phiếu, Chứng thực 1.485 phiếu, Cấp Giấy khai sinh, hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi 1.382 phiếu:

- Thành phố Rạch Giá (12 phường, xã) 1.146 phiếu (Đăng ký kết hôn 232 phiếu, Chứng thực 470 phiếu, Cấp Giấy khai sinh, hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi 444 phiếu);

- Huyện Hòn Đất (14 xã, thị trấn) 654 phiếu (Đăng ký kết hôn 206 phiếu,  Chứng thực 137 phiếu, Cấp Giấy khai sinh, hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi 311 phiếu);

- Huyện Gò Quao (11 xã, thị trấn) 903 phiếu (Đăng ký kết hôn 183 phiếu,  Chứng thực 470 phiếu, Cấp Giấy khai sinh, hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi 250 phiếu);

- Huyện U Minh Thượng (6 xã) 609 phiếu (Đăng ký kết hôn 181 phiếu,  Chứng thực 171 phiếu, Cấp Giấy khai sinh, hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi 257 phiếu);

- Huyện Kiên Hải (4 xã) 462 phiếu (Đăng ký kết hôn 104 phiếu, Chứng thực 237 phiếu, Cấp Giấy khai sinh, hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi 121 phiếu).

Tổng số phiếu dự phòng bằng 50% tổng số phiếu chính thức của ba dịch vụ điều tra khảo sát nêu trên./.

Tin và ảnh: Thanh Bình