Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Triển khai lập danh sách điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

(09:28 | 05/09/2019)

Ngày 30/8/2019, Tại Hội trường Chi cục Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ tổ chức triển khai lập danh sách điều tra xã hội học (XHH) đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019, do ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì cùng dự có lãnh đạo và chuyên viên Phòng Cải cách hành chính và Tổ chức Phi chính phủ, Sở Nội vụ; đại diện Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Hội cựu chiến binh tỉnh cùng với 60 đại biểu là đại diện của các sở, UBND huyện và UBND xã trên địa bàn tỉnh.

Tổng số phiếu điều tra XHH của tỉnh Kiên Giang là 480 phiếu được phân bổ cho 06 sở, 6 huyện và 18 xã trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh 120 phiếu, cấp huyện 180 phiếu, cấp xã 180 phiếu). Cấp huyện, cấp xã được chọn điều tra theo phương pháp ngẫu nhiên theo quy định gồm: Giồng Riềng, An Biên, Kiên Lương, Giang Thành và Hà Tiên, Rạch Giá và 18 đơn vị cấp : Bàn Thạch, Ngọc Thuận, thị trấn Giồng Riềng (huyện Giồng Riềng); Đông Yên, Tây Yên A, thị trấn Thứ ba (huyện An Biên); Bình Trị, Dương Hòa, thị trấn Kiên Lương (huyện Kiên Lương); Phú Mỹ, Vĩnh Điều, Tân Khánh Hòa (huyện Giang Thành); phường Mỹ Đức, Đông Hồ, Pháo Đài (thị xã Hà Tiên); phường An Hòa, Vĩnh Thông, Vĩnh Thanh Vân (thành phố Rạch Giá).

Ông Hà Văn Chiến, PGĐ Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp triển khai điều tra XHH

Đối tượng điều tra là những cá nhân, tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả của các dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện, UBND xã trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/7/2019. Cách thức điều tra là nhân viên Bưu điện sẽ phát phiếu trực tiếp đến từng đối tượng điều tra xã hội học có trong danh sách do Bộ Nội vụ cung cấp. Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Hội cựu chiến binh tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra kết quả chọn mẫu điều tra và cách thức điều tra.

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đối với người dân, tổ chức, từ đó góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh theo yêu cầu của cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tin và ảnh: Mỹ Xuyên