TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương

(09:50 | 20/05/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 411-KH/ĐU, ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Đảng ủy Sở Nội vụ triển khai, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.
 


Quang cảnh: Hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW


Ngày 12 tháng 5 năm 2022 Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tiếp thu Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương cho đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên Sở Nội vụ. Dự và triển khai tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội và cùng dự có đồng chí Đinh Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng 76 đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên Sở Nội vụ.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số nội dung quan trọng theo Kết luận cụ thể như sau:


(1) Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.


(2) Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.


(3) Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định những điều Đảng viên không được làm.


(4) Kế hoạch số 38-KH/ĐUK ngày 04/4/2022 của Đảng ủy Khối Các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.  


Đồng chí Nguyễn Hoàng Thông Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ
triển khai, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW


Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng bộ Sở nêu rõ nội dung Kết luận số 21 có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh theo yêu cầu của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đồng thời đồng chí yêu cầu sau Hội nghị này, Cấp ủy các Chi bộ và đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản của Kết luận để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.  

 


Đồng chí Đinh Xuân Phương Phó Giám đốc Sở Nội vụ triển khai
Quy định số 37-QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW
về thực hiện Quy định những điều Đảng viên không được làm

 

Tại Hội nghị, đảng viên được nghe đồng chí Đinh Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng ủy giới thiệu Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định những điều Đảng viên không được làm./.

Tin và ảnh: Hồng Nhung - HCTH