TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

(13:32 | 17/05/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 174-KH/ĐU ngày 29-4-2021 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 


Quang cảnh: Hội nghị triển khai Nghị quyết


Đảng uỷ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị: “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng uỷ Sở Nội vụ (trực tiếp triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng); các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng uỷ; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, đảng viên và toàn bộ công chức, viên chức, người lao động tại Sở Nội vụ.

 


Đồng chí Nguyễn Hoàng Thông - Giám đốc Sở Nội vụ triển khai Nghị quyết


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng uỷ Sở Nội vụ người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là kết hợp thực hiện tốt trong tham mưu công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch COVID-19…
 


Đồng chí Đinh Xuân Phương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ triển khai Nghị quyết


Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI do đồng chí Đinh Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Huỳnh Xuân Luật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ; kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Hồ Minh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ truyền đạt tại Hội nghị do Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức.


Qua 02 ngày học tập, đảng viên của 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu kết quả học tập, phổ biến, quán triệt và viết bản thu hoạch cá nhân theo từng nội dung được triển khai. Đảng uỷ Sở tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nghiêm túc và hiệu quả viết bài thu hoạch của đảng viên và báo cáo kết quả triển khai, thực hiện về Đảng ủy Khối./.

Tin và ảnh: Hồng Nhung - Văn phòng