TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(08:14 | 27/05/2020)

Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 22/5/2020 Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện khá toàn diện các mặt công tác của theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đảng bộ đã lãnh đạo đạt và vượt một số chỉ tiêu cơ bản như: Kịp thời triển khai, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu nghị quyết, luật và văn bản hướng dẫn thi hành…theo quy định. Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), qua đó Đảng ủy đã nhận diện được các biểu hiện yếu kém về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…Đã đề ra các giải pháp, biện pháp để khắc phục, đến nay Đảng bộ không có đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Duy trì sưu tầm những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua từng mẫu chuyện, đều liên hệ đến nhiệm của cơ quan, đơn vị, rút ra những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, uốn nắn thực hiện tốt hơn, kết quả đã có nhiều cá nhân được các cấp ủy đảng biểu dương, khen thưởng. Hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của Sở, thực hiện đạt lộ trình tinh giản biên chế, thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức đảm bảo theo quy định. Lãnh đạo công tác nhận xét, đánh giá công chức, viên chức ngày thực chất hơn, tỷ lệ công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt khá cao; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xét khen thưởng đối với công chức, viên chức thực hiện đúng quy định; công tác quy hoạch công chức lãnh đạo, quản lý thực hiện đảm bảo dân chủ, quan tâm cán bộ nữ, trẻ và có tính kế thừa. Quan tâm đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ từ đó 100% công chức, viên chức của Sở đạt chuẩn theo quy định. Lãnh đạo, thực hiện khá tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, nhìn chung các mô hình Dân vận khéo đã tác động tích cực đến tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc, thái độ phục vụ, ứng xử của đảng viên, công chức, viên chức… Lãnh đạo Công đoàn và Chi đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội theo chỉ đạo của Đoàn thể cấp trên. Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc Đại hội nhiệm kỳ theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên được lãnh đạo khá chặt chẽ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và công tác phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu nghị quyết. Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; …Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ nhiều năm được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 


Bên cạnh kết quả đạt được, việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội còn một số hạn chế, khó khăn và có chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt Nghị quyết đề ra; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy và đảng viên từng lúc chưa đáp ứng yêu cầu;  tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức của một vài đảng viên, công chức, viên chức có nâng lên nhưng không nhiều; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ có mặt còn hạn chế; thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo chưa đa dạng về mô hình, các đoàn thể chưa xây dựng được nhiều hoạt động thiết thực và chưa gắn kết với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.


Trên cơ sở kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu hàng năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn thuộc các lĩnh vực của ngành nội vụ và các nhiệm vụ đột xuất do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh và Bộ Nội vụ giao. Phấn đấu có 100% đảng viên công chức, viên chức cơ quan, tiếp thu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quán triệt, tiếp thu chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đúng theo chỉ đạo của cấp trên. 100% đảng viên, công chức, viên chức khi được đề bạt, giới thiệu bổ nhiệm phải đủ tiêu chuẩn theo quy định; 00% chi bộ trực thuộc được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; Đảng bộ được Cấp ủy cấp trên đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và cơ quan đạt “Chuẩn văn hóa”; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%, tỷ lệ cấp ủy viên và đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ trên 95%; các chi bộ duy trì sinh hoạt chuyên đề ít nhất 01 lần trong quý; Kết nạp mới từ 06 đảng viên trở lên.  Hàng năm Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc tổ chức kiểm tra, giám sát đạt kế hoạch; Công đoàn và Chi đoàn giữ vững danh hiệu “Vững mạnh”. 

 


Đ/c Nguyễn Văn Sạch - Giám đốc Sở Nội vụ - Bí thư Đảng ủy
nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu hứa hẹn


Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Sạch - Giám đốc Sở Nội vụ tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 


Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên


Sau kết quả bầu Ban Chấp hành, Đại hội cũng bầu ra được 03 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Như vậy Đoàn đại biểu của Đảng bộ Sở Nội vụ đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan cấp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội có 04 đồng chí (trong 01 đại biểu đương nhiên, 02 đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết)./.

 

Bài và ảnh: Hồng Nhung - Văn phòng