TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị công chức, viên chức năm 2023

(07:48 | 02/01/2024)

Ngày 29/12/2023 lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2023 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023 Sở Nội vụ - Ban Chấp hành công đoàn đã triển khai thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cũng như các quy chế, quy định nội bộ của cơ quan; phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực công tác, thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh và nhiệm vụ chính trị Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ. Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn đảm bảo chế độ cung cấp thông tin thường xuyên về hoạt động và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ thông qua cuộc họp giao ban nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các mặt công tác và xây dựng phương hướng hoạt động để phối hợp thực hiện; phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động, luôn lắng nghe ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị và phê bình của công chức, viên chức, người lao động.

Kết quả nổi bậc năm 2023, Sở Nội vụ đã tích cực, chủ động, đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc, hoàn thành khối lượng lớn trên các lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2023 vào sự phát triển chung của tỉnh, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn  theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; tin giảm biên chế đạt kế hoạch đề ra; thực hiện kịp thời và đúng quy định về công tác cán bộ như bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng…; phê chuẩn, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Ủy ban nhân dân cấp huyện kịp thời theo quy định; ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về cán bộ, công chức cấp xã, công tác thanh niên; tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang; kế hoạch sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; các chỉ số CCHC năm 2022 tăng thứ hạng so với năm 2021…Phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác nội bộ cơ quan; công tác Thi đua Khen thưởng; hhực hiện quy chế dân chủ; công tác phòng, chống tham nhũng.

(Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hoàng Thông trao Giấy khen của Ban Chấp hành CĐCS cho các Tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, chăm lo và quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, thực hiện tốt các phong trào do cấp trên phát động trong năm 2024./.

 

 

Mai Hồng Nhung