TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Công khai Báo cáo Nghị định 130/2005/NĐ-CP quý 1 năm 2022

(15:07 | 19/04/2022)

Ngày 03/3/2022, Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Báo cáo số 20A/BC-SNV kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của chính phủ quý 1 năm 2022
Ngày 04/4/2022, Trưởng phòng HCTH&VTLT ký ban hành Thông báo số 443/TB-SNV về việc công khai kết quả thực hiện quý 1 năm 2022
Kinh phí tiết kiệm từ đầu năm đến 31/3/2022 là: 140.307.110 đồng
Chi tiết tại biểu mẫu kèm theo báo cáo số 20A/BC-SNV ngày 03/3/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ./.

Tin: Ngọc Quý - HCTH

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 130.pdf; Thông báo công khai quý I nghị định 130.pdf