TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Công khai báo cáo quý 1 năm 2021 theo Nghị định 130_2005_NĐ-CP

(09:31 | 15/06/2021)

Ngày 05/3/2021, Phó giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Báo cáo số 22/BC-SNV kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của chính phủ quý I năm 2021

Ngày 14/4/2021, Chánh Văn phòng Sở ký ban hành Thông báo số 410/TB-SNV về việc công khai kết quả thực hiện quý I năm 2021

Kinh phí tiết kiệm từ đầu năm đến 31/3/2021 là: 235.693.187 đồng.

Chi tiết tại biểu mẫu kèm theo Báo cáo số 22/BC-SNV ngày 05/3/2021 của Phó Giám đốc Sở Nội vụ./.

Tin: Ngọc Quý - Văn phòng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Báo cáo kết quả thực hiện theo cơ chế tự chủ quý I.pdf; Thông báo công khai kết quả thực hiện quý I.pdf