Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua số 2, năm 2018

(15:38 | 13/03/2019)

Ngày 08/3/2019, tại Hội trường Sở Ngoại vụ, Khối thi đua số 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và bình chọn suy tôn đơn vị dẫn đầu.

Theo đó, Khối thi đua số 2 gồm: Sở Ngoại vụ (Khối trưởng), Sở Kế hoạch và Đầu tư (Khối phó), Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và bình chọn suy tôn đơn vị dẫn đầu.

Ông Huỳnh Thanh hải, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Khối trưởng Khối thi đua số 2. Ảnh: Ngọc Yến

Hội nghị do ông Huỳnh Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, đại diện Khối trưởng Khối thi đua chủ trì và với sự tham gia của lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 7/8 đơn vị thành viên trong Khối thi đua (Văn phòng Điều phối nông thôn mới báo vắng do bận lịch công tác).

Hội nghị đã tóm tắt kết quả hoạt động của Khối thi đua năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2019, theo đó năm 2018, thực hiện giao ước thi đua đã ký kết theo 3 nội dung UBND tỉnh đã quy định, các thành viên trong Khối thi đua đã có nhiều nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo giao ước đã ký kết, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: có chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra (trong phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đã được phê duyệt); có đơn vị được đánh giá đạt loại “yếu” về an toàn an ninh trật tự; điểm nội dung 3 của một số đơn vị đạt rất thấp (dưới 50 điểm)....   

Qua chấm điểm xếp hạng thi đua năm 2018, Khối thi đua số 2 đã suy tôn bình chọn đơn vị dẫn đầu là Văn phòng UBND tỉnh với số điểm đạt 983,5/1000 điểm, đơn vị đạt hạng nhì là Sở Kế hoạch và Đầu tư với số điểm 976/1000 điểm, đơn vị đạt hạng Ba là Sở Ngoại vụ với 949 điểm (Sở Nôi vụ đạt 954,4 điểm, Sở Tư Pháp với 953 điểm, tuy nhiên, do có lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật và có kết luận của Tòa án, do đó các thành viên thống nhất không đề nghị suy tôn).  Cũng tại Hội nghị này Khối thi đua số 2 đã bầu chọn đơn vị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Khối trưởng và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội là Khối phó Khối thi đua số 2 năm 2019./.

Ngọc Yến