Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị triển khai các văn bản mới của ngành Nội vụ

(08:20 | 04/03/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 22/02/2019 của Sở Nội vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, ngày 28 tháng 02 năm 2019, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới của ngành Nội vụ cho các sở, ban ngành và Phòng Nội vụ cấp huyện.

Dự và chỉ đạo Hội nghị do đồng chí Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; dự Hội nghị có các đồng chí là đại diện lãnh đạo Văn phòng, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tổ chức hành chính của các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, phòng Nội vụ các huyện, thành phố, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Cẩm Tú

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí trong Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chuyên môn triển khai các nội dung mới, quan trọng như: Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Sau khi triển khai các văn bản, các đại biểu còn được hướng dẫn cụ thể những điểm mới đã được sửa đổi bổ sung, giải trình các ý kiến vướng mắc để từ đó tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định tại cơ quan, đơn vị mình./.

Cẩm Tú-VP