Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thi nâng ngạch công chức

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018

(15:09 | 10/01/2019)

Ngày 10/01/2019, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi thăng hạng) ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTTHVCHC về điểm thi thăng hạng viên chức hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018, như sau:

1. Điểm thi thăng hạng viên chức hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 đối với 115 viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi (có danh sách đính kèm).

2. Về việc phúc khảo điểm thi:

- Các thí sinh có nhu cầu phúc khảo thì làm đơn xin phúc khảo điểm môn thi theo mẫu đính kèm.

- Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 10 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 23 tháng 01 năm 2019. Không phúc khảo đối với đơn xin phúc khảo nhận được sau thời gian nêu trên.

- Chỉ phúc khảo đối với các môn thi viết như: môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ (không thực hiện phúc khảo đối với môn thi vấn đáp hoặc thực hành theo quy định tại Khoản 3, Điều 19, Chương II, Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ).

- Cách thức nộp đơn phúc khảo: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan thường trực của Hội đồng (Sở Nội vụ Kiên Giang, số 09 Mạc Đĩnh Chi, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Đối với đơn xin phúc khảo gửi qua đường bưu điện thì thời hạn được tính theo dấu bưu điện.

- Lệ phí phúc khảo: Thực hiện theo Điều 4, Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

Dủ-CCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Don xin phuc khao.docx  Thong bao Ket qua thi thang hang VCHC.pdf