TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2022

(07:46 | 25/05/2022)

Ngày 23/5/2022, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 668/SNV-TCCCVC về việc chiêu sinh 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2022.
Theo đó: Đối tượng, thời gian và địa điểm học như sau:
- Đối tượng: Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương đang ở ngạch chuyên viên và công chức, viên chức quy hoạch các chức danh trên, công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính nhưng chưa qua bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu là 07 năm.
- Thời gian học dự kiến:
+ Khóa 29, khai giảng tháng 6/2022;
+ Khóa 30, khai giảng tháng 8/2022.
- Nội dung, chương trình do Trường Chính trị đảm nhiệm.
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).
Danh sách cử đi học gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức, công chức, viên chức) trước ngày 01 tháng 6 năm 2022. Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau./.            


 

Tin: Thu Bắc-P.TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Công văn chiêu sinh bồi dưỡng lớp ngạch chuyên viên chính.pdf