TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022

(08:50 | 03/03/2022)

Ngày 01/3/2022, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 294/SNV-TCCCVC về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022.
Theo đó: Đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm học như sau:
- Đối tượng: Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; công chức, viên chức thuộc các chức danh quy hoạch trên (Đây là điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo cấp phòng theo quy định).
- Số lượng mỗi lớp: 90 học viên; mỗi sở, ban, ngành và cấp huyện cử 02 hoặc 03 người; Thời gian học 4 tuần.
- Thời gian mở lớp dự kiến: 
+ Khóa 01, khai giảng tháng 3/2022;
+ Khóa 02, khai giảng tháng 4/2022.
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).
- Nội dung, chương trình giảng dạy do Trường Chính trị tỉnh đảm nhiệm.
- Chế độ cho học viên thực hiện theo quy định hiện hành.
Danh sách cử công chức, viên chức đi học gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức, công chức, viên chức) chậm nhất là ngày 10 tháng 3 năm 2022 (đề nghị gửi file mềm vào địa chỉ mail nttbac.snv@kiengiang.gov.vn). Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau./.      


 

 Tin: Thu Bắc - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 294.CSinh lop cap Phong.pdf; Mau DS lop cap phong2022.xls