TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2022

(08:43 | 03/03/2022)

Ngày 01/3/2022, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 293/SNV-TCCCVC về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2022.
Theo đó: Đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm học như sau:
- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch cán sự hoặc tương đương đã tốt nghiệp đại học chuyên môn phù hợp vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương nhưng chưa qua lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Ưu tiên cho công chức cấp xã chưa qua bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo quy định.
- Số lượng: 90 học viên/01 lớp. Giao cho các cơ quan, đơn vị rà soát đăng ký số lượng bồi dưỡng theo nhu cầu cụ thể; 
- Thời gian học 08 tuần. Dự kiến thời gian mở các lớp:
+ Khóa 79, khai giảng tháng 3/2022;
+ Khóa 80, khai giảng tháng 4/2022.
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).
- Nội dung, chương trình: Do Trường Chính trị đảm nhiệm.
- Chế độ cho học viên thực hiện theo quy định hiện hành.
Danh sách cử công chức, viên chức đi học gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức, công chức, viên chức) chậm nhất là ngày 10 tháng 3 năm 2022 (đề nghị gửi file mềm vào địa chỉ mail nttbac.snv@kiengiang.gov.vn). Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau./.

Tin: Thu Bắc - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Công văn chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2022.pdf; Mau DS lop CV2022.xls