TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Chiêu sinh 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

(15:25 | 02/04/2021)

Ngày 31/3/2021 Sở Nội vụ có ban hành Công văn số 338/SNV-TCCCVC về việc chiêu sinh 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021. Theo đó, đối tượng, số lượng và thời gian mở lớp như sau:


- Đối tượng: Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; công chức, viên chức thuộc các chức danh quy hoạch trên. Đây là điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo cấp phòng theo quy định.


- Số lượng mỗi lớp: 60 học viên; mỗi sở, ban, ngành và cấp huyện cử 02 hoặc 03 người; Thời gian học 4 tuần.


- Thời gian mở lớp dự kiến: 


+ Khóa 01, khai giảng ngày 26/5/2021;


+ Khóa 02, khai giảng ngày 25/10/2021.


- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).


- Nội dung, chương trình giảng dạy do Trường Chính trị tỉnh đảm nhiệm.


- Chế độ cho học viên thực hiện theo quy định hiện hành.


Đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập danh sách cử công chức, viên chức đi học gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức, công chức, viên chức) theo mẫu đính kèm, chậm nhất là ngày 26 tháng 4 năm 2021 (đề nghị gửi file mềm vào địa chỉ mail nttbac.snv@kiengiang.gov.vn). Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau./.

Tin: Kim Kha - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 338-SNV.signed (1).pdf