TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Chiêu sinh 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2021

(20:01 | 18/02/2021)

Theo đó: Đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm học như sau:


- Đối tượng: Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương đang ở ngạch chuyên viên và công chức, viên chức quy hoạch các chức danh trên, công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính nhưng chưa qua bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu là 8 năm.


(*Chú ý: Không đưa các trường hợp chưa qua lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên vào danh sách học lớp chuyên viên chính.)


- Số lượng mỗi lớp: 80 học viên, mỗi sở, ban, ngành và cấp huyện cử 01 đến 02 người.


- Thời gian mở lớp dự kiến: 


+ Khóa 26, khai giảng ngày 15/3/2021;


+ Khóa 28, khai giảng ngày 16/8/2021.


- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).


- Nội dung, chương trình: Do Trường Chính trị đảm nhiệm.


- Chế độ cho học viên thực hiện theo quy định hiện hành.


Danh sách cử công chức, viên chức đi học gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức, công chức, viên chức) theo mẫu đính kèm, chậm nhất là ngày 22 tháng 02 năm 2021 (đề nghị gửi file mềm vào địa chỉ mail nttbac.snv@kiengiang.gov.vn). Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau./.

Tin: Thu Bắc - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 133_SNV-TCCCVC.pdf; Mau CVC.xlsx