TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Chiêu các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

(18:26 | 03/10/2020)

Ngày 02/10/2020, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1224/SNV-TCCCVC về việc chiêu các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.


Theo đó, đối tượng, số lượng, thời gian học của các lớp bồi dưỡng như sau:


1. Lớp thứ nhất: Bồi dưỡng Kỹ năng quản lý nhân sự, xây dựng đề án vị trí việc làm, xử lý tình huống trong thực thi công vụ.


2. Lớp thứ hai: Bồi dưỡng kỹ năng tham mưu về công tác tuyển dụng, kỹ năng xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.


- Đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức các sở ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.


- Số lượng: 70 học viên/1lớp, mỗi cơ quan, đơn vị cử 02 người/lớp;


- Thời gian học: 03ngày/lớp, dự kiến mở lớp tháng 10/2020.


- Địa điểm mở lớp: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).


-  Nội dung, chương trình giảng dạy do Trường Đại học nội vụ Hà Nội cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm.


- Chế độ cho học viên thực hiện theo quy định hiện hành.


Danh sách cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức, công chức, viên chức) theo mẫu đính kèm, chậm nhất là ngày 09 tháng 10 năm 2020 (đề nghị gửi file mềm vào địa chỉ mail nttbac.snv@kiengiang.gov.vn). Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau./.           

Tin: Thu Bắc - P.TCCCVC