TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Công văn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 và năm 2021

(19:59 | 26/09/2020)

Tin: Thu Bắc - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1193.signed Đề nghị xây dựng KHĐTBD.pdf; Bieu mau kem CV 1193.xlsx