Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Công văn chiêu sinh các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã năm 2020

(14:18 | 16/06/2020)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Biểu mẫu 1.xls  Công văn chiêu sinh các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã năm 2020.pdf