Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2020

(08:01 | 18/02/2020)

Ngày 17/02/2020, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 173/SNV-TCCCVC về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2020.

Theo đó, đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm học, cụ thể như sau:

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch cán sự hoặc tương đương đã tốt nghiệp đại học chuyên môn phù hợp vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương nhưng chưa qua lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Ưu tiên cho đối tượng đang giữ chức vụ trưởng, phó phòng và tương đương chưa qua bồi dưỡng ngạch chuyên viên và đối tượng quy hoạch trưởng, phó phòng (chọn đồng chí quy hoạch gần nhất).

- Số lượng: 80 học viên/01lớp; mỗi sở, ban, ngành và UBND cấp huyện cử 02 người; thời gian học 8 tuần.

- Thời gian mở lớp dự kiến:

+ Khóa 60, khai giảng ngày 09/3/2020;

+ Khóa 61, khai giảng ngày 13/4/2020;

+ Khóa 62, khai giảng ngày 04/5/2020;

+ Khóa 63, khai giảng ngày 10/8/2020;

+ Khóa 64, khai giảng ngày 07/9/2020;

+ Khóa 65, khai giảng ngày 05/10/2020.

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).

- Nội dung, chương trình: Do Trường Chính trị đảm nhiệm.

- Chế độ cho học viên thực hiện theo quy định hiện hành.

Danh sách cử công chức, viên chức đi học gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức, công chức, viên chức) theo mẫu đính kèm, chậm nhất là ngày 27 tháng 02 năm 2020 (đề nghị gửi file mềm vào địa chỉ mail nttbac.snv@kiengiang.gov.vn). Thời gian học sẽ có thông báo triệu tập sau./.

Thu Bắc-P.TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   173. chieu sinh cv.pdf  Mau DS lop CV.xls