Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính và lớp tiếng Khmer năm 2019

(22:01 | 05/07/2019)

Ngày 03/7/2019 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 763 và 764 về chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính và lớp tiếng Khmer năm 2019.

Theo đó đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm học của từng lớp như sau:

1. Lớp bồi dưỡng kế toán viên chính

- Đối tượng: Công chức, viên chức đang làm kế toán và giữ ngạch kế toán viên. Đây là điều kiện để công chức, viên chức dự thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định.

- Số lượng: 80 học viên; thời gian học 8 tuần.

- Thời gian mở lớp: Dự kiến tháng 8/2019.

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Kiên Giang (số 217 Chu Văn An, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

- Nội dung, chương trình: Do Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Nam thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính đảm nhiệm.

2. Lớp tiếng Khmer

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân thành phố Rạch Giá có nhu cầu học tiếng khmer.

- Số lượng: 60 học viên.

- Thời gian mở lớp: dự kiến tháng 8/2019.

- Địa điểm mở lớp: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang.

* Chế độ cho học viên thực hiện theo quy định hiện hành.

Danh sách cử công chức, viên chức đi học gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức), đồng thời gửi file theo địa chỉ mail: ntkkha.snv@kiengiang.gov.vn trước ngày 20 tháng 7 năm 2019./.

(Tải văn bản tại đây)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   763. chieu sinh ke toan vien chinh.pdf  764. chieu sinh lop KHMERpdf.PDF