Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 23 năm 2019

(16:02 | 01/07/2019)

Ngày 01/7/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 750/SNV-TCCCVC về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 23 năm 2019.

Theo đó: Đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm học như sau:

- Đối tượng: Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương đang ở ngạch chuyên viên và công chức, viên chức quy hoạch các chức danh trên, thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu là 8 năm; công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên chính nhưng chưa qua bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

- Số lượng: 80 học viên, mỗi sở, ban, ngành và cấp huyện cử 01 đến 02 người; thời gian học 8 tuần.

- Thời gian mở lớp: tháng 8/2019.

- Nội dung, chương trình: Do Trường Chính trị đảm nhiệm.

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).

- Chế độ cho học viên thực hiện theo quy định hiện hành.

Danh sách cử công chức, viên chức đi học gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức công chức, viên chức), đồng thời gửi file theo địa chỉ mail: ntkkha.snv@kiengiang.gov.vn trước ngày 19 tháng 7 năm 2019./.

(Tải Công văn số 750/SNV-TCC tại đây)

Kim Kha-CCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   750. CV.pdf