Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp huyện năm 2019

(09:07 | 01/07/2019)

Ngày 28/6/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 743/SNV-TCCCVC về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp huyện năm 2019.

Theo đó đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm học của từng lớp như sau:

1. Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở

Đối tượng: Lãnh đạo cấp sở và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp sở và tương đương; số lượng: 80 học viên/1lớp, lưu ý mỗi sở, ban ngành cử 02 hoặc 03 người; thời gian học 4 tuần.

2. Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp huyện

Đối tượng: Lãnh đạo cấp huyện và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp huyện và tương đương; số lượng: 80 học viên/1lớp, lưu ý mỗi huyện cử 04 hoặc 05 người; thời gian học: 4 tuần, dự kiến mở lớp khoảng giữa tháng 7/2019.

* 02 lớp nêu trên dự kiến mở lớp khoảng giữa tháng 7/2019.

* Địa điểm mở lớp: Trường Chính trị tỉnh (số 84 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá).

* Nội dung, chương trình giảng dạy do Học viện hành chính Quốc gia đảm nhiệm.

* Chế độ cho học viên thực hiện theo quy định hiện hành.

Danh sách cử công chức, viên chức đi học gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức), đồng thời gửi file theo địa chỉ mail: ntkkha.snv@kiengiang.gov.vn trước ngày 10 tháng 7 năm 2019./.

(Tải Công văn tại đây)

Kim Kha-CCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   743.CV.pdf