Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên khóa II và khóa III năm 2019

(08:11 | 06/06/2019)

Ngày 04/6/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 636/SNV-TCCCVC về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên khóa II và khóa III năm 2019. Theo đó: Đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm học như sau:

Đối tượng: Công chức, viên chức đang giữ ngạch kế toán viên trung cấp đã tốt nghiệp đại học chuyên môn phù hợp vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch kế toán viên nhưng chưa qua bồi dưỡng ngạch kế toán viên ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và các trường. Đây là điều kiện để công chức, viên chức dự thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định.

Số lượng: 80 học viên/lớp và thời gian học 8 tuần.

Thời gian mở: Vào tháng 7/2019.

Địa điểm: Trường Cao đẳng Kiên Giang (số 217 Chu Văn An, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Nội dung, chương trình: Do Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Nam thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính đảm nhiệm.

Danh sách cử công chức, viên chức đi học gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức công chức, viên chức), đồng thời gửi file theo địa chỉ mail: ntkkha.snv@kiengiang.gov.vn trước ngày 21 tháng 6 năm 2019./.

Xem chi tiết tại đây

Kim Kha-CCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   636.KTV 2+3.pdf