Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Chương trình học bổng Nhật Bản dành cho lãnh đạo trẻ - IATSS Forum 2020

(15:44 | 30/05/2019)

Ngày 30/5/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 610/SNV-TCCCVC về Chương trình học bổng Nhật Bản dành cho lãnh đạo trẻ - IATSS Forum 2020.

Theo đó, Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện xúc tiến hồ sơ dự tuyển theo tinh thần Công văn trên./.

Xem chi tiết tại đây


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2505_VP-NCPC.signed.pdf  610.signed.pdf