Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; chuyên viên khóa; lớp tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Anh văn trình độ B1 năm 2019

(07:39 | 24/04/2019)

Ngày 22/4/2019, Sở Nội vụ ban hành các công văn chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II, III, IV, bồi dững ngạch chuyên viên khóa 56, 57, 58, lớp tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, Anh văn trình độ B1 năm 2019, theo đó: đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm học của từng lớp như sau:

1. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

- Đối tượng: Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trưởng hoặc Phó Trưởng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; công chức, viên chức thuộc các chức danh quy hoạch trên. Đây là điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo cấp phòng theo quy định.

- Số lượng: 60 học viên; mỗi đợn vị cử 02 hoặc 03 người; thời gian học 4 tuần.

- Thời gian mở lớp của từng khóa như sau:

+ Khóa II khai giảng ngày 05/6/2019.

+ Khóa III khai giảng ngày 01/8/2019.

+ Khóa IV khai giảng ngày 09/9/2019.

2. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch cán sự hoặc tương đương đã tốt nghiệp đại học chuyên môn phù hợp vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương nhưng chưa qua lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Ưu tiên cho đối tượng đang giữ chức vụ trưởng, phó phòng và tương đương chưa qua bồi dưỡng ngạch chuyên viên và đối tượng quy hoạch trưởng, phó phòng (chọn đồng chí quy hoạch gần nhất).

- Số lượng: 90 học viên; mỗi đơn vị cử 02 người; thời gian học 8 tuần.

- Thời gian mở lớp:

+ Khóa 56 khai giảng 16/8/2019.

+ Khóa 57 khai giảng 09/9/2019.

+ Khóa 58 khai giảng 01/10/2019.

3. Lớp Tin học chuản kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá có nhu cầu đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay.

- Số lượng: 40 học viên/01 lớp.

- Thời gian mở lớp: cuối tháng 5 năm 2019.

4. Lớp Anh văn trình độ B1.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá có nhu cầu thi đầu vào sau đại học, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo tiêu chuẩn quy định và thi nâng ngạch.

- Số lượng: 50 học viên.

- Thời gian mở lớp: tháng 6 năm 2019.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu cử học viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiên cứu tại các công văn đính kèm./.

Kim Kha-CCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   426. PHONG 2.pdf  427.KHOA 56+57+58.pdf  428.TIN HOC.pdf  429. ANH VAN B1.pdf