TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

Xem với cỡ chữAA

Đăng ký nhu cầu thi tuyển công chức năm 2019

(09:33 | 02/04/2019)

Ngày 01/4/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 343/SNV-TCCCVC về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2019.

Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát lại biên chế được giao, biên chế hiện có và thực hiện việc đăng ký tuyển dụng như sau:

- Số lượng đăng ký nhu cầu tuyển dụng không vượt so với số lượng biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao và đảm bảo lộ trình tinh giảm biên chế theo Đề án số 795/ĐA-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tinh giảm biên chế giai đoạn 2015-2021 của tỉnh Kiên Giang.

- Căn cứ vào danh mục vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị để đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2019 theo đúng tên vị trí việc làm và ngạch công chức đối với từng vị trí.

- Trình độ chuyên môn phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Danh sách đăng ký tuyển dụng gửi về Sở Nội vụ (qua phòng Tổ chức, công chức, viên chức) chậm nhất là ngày 16 tháng 4 năm 2019./.

Thu Bắc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 343 (1) CV nhu cau .pdf