Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thi tuyển công chức

Xem với cỡ chữAA

Đăng ký thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ đợt 2 năm 2018

(08:39 | 17/08/2018)

Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 991/SNV-CCVC về việc thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ đợt 2 năm 2018. Theo đó, Sở Nội vụ thông báo đến các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nếu có nhu cầu thì cán bộ, công chức, viên chức tham khảo các chức danh thi tuyển, các thông tin liên quan đến thi tuyển, thời gian và địa điểm đăng ký tham gia thi tuyển được quy định tại Thông báo số 3601/TB-BNV ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nội vụ./.

(Đính kèm Công văn, Thông báo)

Thu Bắc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   991.pdf