Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thi tuyển công chức

Xem với cỡ chữAA

Danh sách thí sinh đủ diều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2017

(16:30 | 10/05/2018)

Ngày 10//5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số: 1100/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2017. Theo đó, có 428 thí sinh đủ điều kiện dự thi ngạch chuyên viên và 14 thí sinh đủ điều kiện dự thi ngạch nhân viên./.

Thu Bắc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QĐ 1100.QĐ phe duyet DS.pdf