Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thi tuyển công chức

Xem với cỡ chữAA

Các thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư- Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

(09:41 | 24/04/2018)

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Hội đồng thi tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư- Lưu trữ, Sở Nội vụ (gọi tắt là Hội đồng thi tuyển viên chức) đã tiến hành họp xem xét hồ sơ đăng ký dự tuyển, kết quả có 4 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển đã được Hội đồng duyệt danh sách (kèm theo danh sách), Sở Nội vụ thông báo để các thí sinh biết./.

Ngọc Dung

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   DS thi tuyen VC.pdf