Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thi tuyển công chức

Xem với cỡ chữAA

Tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2020

(16:59 | 11/03/2020)

Ngày 10/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về tuyển dụng công chức năm 2020.

Theo đó, nhu cầu cần tuyển công chức của tỉnh Kiên Giang là 56 chỉ tiêu (Sở VHTT 03 chỉ tiêu; Sở Ngoại vụ 02 chỉ tiêu; Sở Giáo dục và Đào tạo 02 chỉ tiêu; Sở Công Thương 02 chỉ tiêu; Sở Tài chính 03 chỉ tiêu; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc 01 chỉ tiêu; Thành phố Rạch Giá 01 chỉ tiêu; Huyện Phú Quốc 08 chỉ tiêu; Huyện Kiên Hải 04 chỉ tiêu; Huyện Vĩnh Thuận 01 chỉ tiêu; Huyện An Biên 02 chỉ tiêu; Huyện Kiên Lương 04 chỉ tiêu; Huyện Giồng Riềng 07 chỉ tiêu; Thành phố Hà Tiên 05 chỉ tiêu; Huyện U Minh Thượng 02 chỉ tiêu; Huyện Hòn Đất 05 chỉ tiêu; Huyện An Minh 03 chỉ tiêu; Huyện Gò Quao 01 chỉ tiêu). Điều kiện, hồ sơ; nội dung, hình thức và thời gian tổ chức tuyển dụng theo quy định pháp luật./.

Xem nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 38/KH-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Kiên Giang kèm theo.

Trang-TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 38_KH-UBND thi tuyen cong chuc 2020.pdf