Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thi tuyển công chức

Xem với cỡ chữAA

Thông báo rà soát nhu cầu thi nâng ngạch công chức năm 2019

(09:55 | 23/03/2019)

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019. Ngày 20 tháng 3 năm 2019 Sở Nội vụ có Ban hành công văn số 287/SNV-CCVC về việc rà soát nhu cầu thi nâng ngạch công chức năm 2019. Theo đó, đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn dự thi:

- Công chức đang giữ ngạch nhân viên (mã số 01.005) hoặc cán sự (01.004) thi lên ngạch chuyên viên (mã số 01.003), phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

- Công chức đang giữ ngạch kiểm lâm viên trung cấp (mã số 10.228) thi lên ngạch kiểm lâm viên (mã số 10.226), phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Công chức đang giữ ngạch kế toán viên trung cấp (mã số 06.032) thi lên ngạch kế toán viên (mã số 06.031), phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

2. Điều kiện dự thi

Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch phải đủ các điều kiện sau đây:

- Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

- Phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

- Đảm bảo đủ điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, thời gian giữ ngạch theo quy định.

Danh sách và số lượng công chức đăng ký dự thi nâng ngạch gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) chậm nhất là ngày 02 tháng 4 năm 2019./.

Kim Kha

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   287. ra soat nhu cau thi nang ngach cc 2019.pdf