Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thi tuyển công chức

Xem với cỡ chữAA

Danh sách giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III năm 2018

(16:29 | 07/09/2018)

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1959/QĐ-UBND phê duyệt danh sách giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III năm 2018 với tổng số 711 thí sinh. Trong đó, thăng hạng giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) là 417 người, thăng hạng giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) là 294 người./.

(Kèm theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND)

Trí-CCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1959_QD-UBND.signed.pdf