Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thi tuyển công chức

Xem với cỡ chữAA

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2018

(16:15 | 01/09/2018)

Thực hiện Đề án số 720/ĐA-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 và Công văn số 1399/BNV-CCVC ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc thống nhất Đề án số 720/ĐA-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, ngày 31/8/2018 tại Trường Cao đẳng Kiên Giang, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2018 khai mạc kỳ thi.

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2018 phát biểu khai mạc kỳ thi. Ảnh: Kim Kha

Đến dự lễ khai mạc có ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2018, ông Nguyễn Văn Sạch, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng và các ông, bà là Ủy viên Hội đồng thi, Ban Coi thi, Ban Giám sát và 100 công chức tham dự kỳ thi.

Nhằm tiếp tục thực hiện chế độ cải cách chế độ công vụ, công chức và ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ thi nâng ngạch, tỉnh tổ chức thi và chấm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ bằng phần mềm trên máy vi tính, nên Bộ Nội vụ thống nhất kỳ thi lần này gồm các 03 môn gồm: kiến thức chung (thi viết); chuyên môn nghiệp vụ và môn ngoại ngữ (thi trắc nghiệm trên máy vi tính). Và kỳ thi này cũng thực hiện nguyên tắc cạnh tranh, 100 công chức dự thi lấy 82 chỉ tiêu (67 chỉ tiêu ngạch chuyên viên, 03 chỉ tiêu ngạch kiểm soát viên thị trường và 12 chỉ tiêu ngạch kiểm lâm viên). Kỳ thi diễn ra trong 01 ngày vào 31/8/2018.

Công tác thi nâng ngạch công chức là một khâu đặc biệt quan trọng và cần thiết trong quy trình quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đồng thời phục vụ cho nhu cầu về đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Thông qua mỗi kỳ thi cán bộ, công chức có thêm cơ hội tự đánh giá bản thân, để từ đó nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ năng lực, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức./.

Kim Kha- CCVC