TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thông tin lãnh đạo

Xem với cỡ chữAA

Thông tin lãnh đạo

(14:40 | 16/08/2017)

I. GIÁM ĐỐC:

-          Nguyễn Văn Sạch

-          Điện thoại cơ quan: 02973.3860144

-          E_mail: nvsach.snv@kiengiang.gov.vn

II. PHÓ GIÁM ĐỐC:

1.    Phạm Văn Màu

-    Điện thoại cơ quan: 02973.872629

-          E_mail: pvmau.snv@kiengiang.gov.vn

2.      Lê Minh Khởi

-          Điện thoại cơ quan: 02973.871222

-          E_mail: lmkhoi.snv@kiengiang.gov.vn

3.  Hà Văn Chiến, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng

-          Điện thoại cơ quan: 02973.872629

-          E_mail: hvchien.snv@kiengiang.gov.vn