TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Địa giới hành chính

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Kiên Giang

(16:14 | 24/04/2024)

Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 740/UBND-NC về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(chi tiết kèm theo dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang)./.

Lương Kiều Tâm

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1. De an sap xep DVHC cap xa gd 2023 - 2025.pdf