TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Xây dựng Đề án thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa thuộc huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

(14:01 | 21/01/2022)

Ngày 05/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND xây dựng Đề án thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa thuộc huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.


Huyện Giang Thành được thành lập theo Nghị quyết số 29/NQ-CP, ngày 29/6/2009 của Chính phủ trên cơ sở tách 5 xã: Phú Mỹ, Phú Lợi, Tân Khánh Hòa, Vĩnh Điều, Vĩnh Phú thuộc huyện Kiên Lương. Trong những năm qua, triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Khánh Hòa, tỉnh Kiên Giang và huyện Giang Thành đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển, từ đó kinh tế - xã hội của xã Tân Khánh Hòa đã có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao; xây dựng cơ sở hạ tầng được tăng cường và từng bước đồng bộ theo hướng phát triển một đô thị văn minh, hiện đại và mang tính đặc thù của đô thị biên giới. Đô thị Tân Khánh Hòa có các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền và hệ thống cơ quan ngành dọc của huyện Giang Thành; có trung tâm y tế huyện, trung tâm dạy nghề, hệ thống các trường mần non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; hệ thống các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh thương mại - dịch vụ; văn phòng làm việc của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.


 
Ảnh: Khu Hành chính huyện Giang Thành tọa lạc tại ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành


Những thay đổi về kinh tế - xã hội và đô thị trên địa bàn xã Tân Khánh Hòa đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như: quản lý kinh tế; quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quản lý dân cư; phòng chống các tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi trường. Vì vậy, cần thiết thành lập thị trấn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân Khánh Hòa nhằm tạo tiền đề pháp lý cho việc chuyển đổi mô hình quản lý từ chính quyền địa phương ở nông thôn sang chính quyền địa phương ở đô thị trên địa bàn. Việc thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa sẽ tạo lập được môi trường hấp dẫn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và đô thị trên địa bàn để thị trấn phát huy tốt vai trò đô thị động lực phát triển của huyện Giang Thành nói riêng, vùng biên giới quốc gia phía Tây của tỉnh Kiên Giang nói chung.


Theo đó, để tổ chức xây dựng, lập hồ sơ Đề án thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa trình cấp có thẩm quyền bảo đảm tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2022, trong đó xác định rõ thời gian, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành có liên quan, chính quyền các cấp trong việc xây dựng Đề án, cụ thể:


1. Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định; Dự toán kinh phí xây dựng Đề án; Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh Hòa tổ chức lấy ý kiến cử tri theo quy định; Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền chủ trương thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa; đăng tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri trên Trang thông tin điện tử của huyện và báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri gửi cấp có thẩm quyền theo quy định.


2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi Trường, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục thống kê tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện kế hoạch, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành xây dựng, thẩm định Đề án. Cụ thể: theo dõi, kiểm tra việc xây dựng Đề án; tổ chức thẩm định các vấn đề có liên quan, hoàn thiện hồ sơ Đề án đúng trình tự; khảo sát thực tế khu vực dự kiến thành lập thị trấn; thẩm định, bố trí nguồn vốn, kinh phí thực hiện Đề án.


Việc xây dựng Đề án, lập hồ sơ phải bảo đảm trình thông qua Hội Đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; hoàn chỉnh hồ sơ, Đề án trình Chính phủ vào đầu quý III năm 2022./.

Tin và ảnh: Ngọc Hân-XDCQ&CTTN

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 02_KH-UBND.signed.pdf