TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên nhiệm kỳ 2021 - 2026

(10:38 | 29/12/2021)

Tại Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 27/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Chín, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hà Tiên nhiệm kỳ 2020-2025.


Trước đó, vào sáng ngày 17/12/2021, tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên đã thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Chín, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hà Tiên nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự thống nhất của 28/28 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt. 


Sau khi bầu, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên có Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch./. 

Tin: Ngọc Hân-XDCQ&CTTN