TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tôn giáo

Xem với cỡ chữAA

Đoàn kết tôn giáo, nét trong mùa xuân mới, Xuân Tân Sửu 2021

(20:13 | 18/02/2021)

Kiên Giang là tỉnh có đông tôn giáo, những năm qua luôn được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo diễn ra thuận lợi, đúng truyền thống tôn giáo, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào yêu nước ở địa phương. Niềm tin, sự gắn bó của đồng bào có đạo được nâng lên. Đồng bào tín đồ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước gắn bó với dân tộc, tích cực tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, nhất là hoạt động từ thiện nhân đạo. 
 

 
Phái đoàn 06 tôn giáo chúc tết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

 

Tuy mỗi tôn giáo đều có giáo lý và nghi lễ riêng nhưng đều có mẫu số chung là đoàn kết, hướng con người tới những giá trị tốt đẹp và nhân văn cao cả, theo phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”. Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân mới, Xuân Tân Sửu 2021, các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc như Hội đồng Trị sự đạo Phật giáo Hiếu nghĩa Tà Lơn, Ban Trị sự Tỉnh hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh, Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh, Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo tỉnh, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’I xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành đã thể hiện tinh thần đoàn kết như: trong hoạt động xã hội, tổ chức đoàn đi chúc tết các cơ quan nhà nước và chúc tết giữa các tôn giáo với nhau, một hình ảnh đẹp trong dịp Tết đến Xuân về, phù hợp với chính sách của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, trong khối đại đoàn kết toàn dân. 

 


Các tôn giáo chúc tết Ban Tôn giáo

 

 Với tinh thần đó, các cơ quan ban ngành tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết của các tôn giáo, mong rằng thời gian tới các tôn giáo tiếp tục duy trì, phát huy những mặt tích cực, hình ảnh đẹp của tinh thần đoàn kết, vận động bà con tín đồ, các chức sắc, chức việc tôn giáo thực hiện tốt hoạt động tôn giáo theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong sinh hoạt tôn giáo./.

Tin và ảnh: Văn Xem - BTG